Informacja dotycząca zlecania transportu sanitarnego

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że świadczeniodawca w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń (więcej…)

Transport sanitarny w POZ

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Transport sanitarny w POZ przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

  • gdy zachodzi konieczność podjęcia leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej leczącym, określone schorzenie (z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia),
  • dla zachowania ciągłości leczenia (gdy proces leczenia realizowany jest przez lekarza POZ). (więcej…)