Co świadczeniodawca wiedzieć powinien?

co_swiadczeniodawca_wiedziec_powinienŚwiadczeniodawca to podmiot udzielający świadczeń – gabinet, poradnia, przychodnia, szpital etc., mający umowę z NFZ.

Obowiązki świadczeniodawcy

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
  • Przestrzeganie praw pacjenta.
  • Osobiste wykonywanie świadczeń przez uprawnione osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje.
  • Udzielanie świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających określonym wymaganiom, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku. (więcej…)