Wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet

Wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet od 20 roku życia zamieszkałych w Kaliszu. Program profilaktyczny dla mieszkańców Kalisza finansowany przez Urząd Miejski w Kaliszu. (więcej…)