Informacja dotycząca zlecania transportu sanitarnego

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że świadczeniodawca w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń (więcej…)

Leczenie szpitalne

Wybór szpitala

Pacjent ma prawo wyboru dowolnego szpitala, posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie całej Polski. Skierowanie do szpitala wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista działający na podstawie kontraktu z NFZ, a także lekarz przyjmujący w gabinecie prywatnym, który nie posiada umowy z Funduszem. Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie. (więcej…)