Dysleksja – Dlaczego moje dziecko nie jest prymusem?

Dla większości uczniów nowy rok szkolny to okres nowych wyzwań, nabycia nowych umiejętności, czas wielu sukcesów. Ale dla 4-10% dzieci i ich rodziców, mimo wytężonej pracy, będzie to kolejny rok niepowodzeń, łez, żmudnych ćwiczeń czytania i pisania, małych radości przy nieporównywalnie (więcej…)