To warto wiedzieć

Bardzo często zdarza się, że pacjenci – nieświadomi i bezradni – biegają od jednej do drugiej placówki medycznej, nie mogąc poradzić sobie z załatwieniem najbanalniejszych, najbardziej podstawowych spraw związanych z leczeniem. Tymczasem znajomość przepisów, jakie obowiązują w polskiej służbie zdrowia, może zaoszczędzić nasz czas i pozwoli nam uniknąć niepotrzebnego stresu. (więcej…)

Pierwsza majowa burza

Zwiera się krąg ciężkich, burzowych chmur.
Jerzyki szybują wśród nich wysokim, dumnym lotem. (więcej…)

Ajwazowski na niebie

Jasne musnięcie fal
na tle nocnego błękitu, (więcej…)

O uśmiechu

Istnieje wiele mniej lub bardziej wyrafinowanych sposobów służących przedłużeniu życia – zdrowego życia. Ludzie stosują rozmaite zdrowe diety, uprawiają sporty, unikają używek, rzucają palenie, stosują się do poleceń specjalistów – lekarzy, dietetyków, trenerów. Co niektórzy, mając na względzie utrzymanie jak najdłużej młodości, gładkiej skóry, piękna nieskalanego upływem czasu, korzystają z dobrodziejstw współczesności – wstrzykują jad kiełbasiany w te czy inne części ciała albo też poddają się zabiegom chirurgicznym przy użyciu skalpeli i innych ostrych narzędzi. (więcej…)

Bezpieczne grzybobranie – informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania:

1. Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów);

2. Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek; (więcej…)

Wypisać receptę nie widząc pacjenta..

Kiedy lekarz może wypisać receptę nie widząc pacjenta?

Wypisywanie recepty bez kontaktu z pacjentem w gabinecie lekarskim oraz proste medyczne porady udzielane przez telefon to rzeczywistość. Lekarze rodzinni chcieliby jednak, żeby ten rodzaj świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, został uregulowany prawnie, na wzór „porady recepturowej” w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. (więcej…)

PESEL na każdej stronie dokumentacji medycznej

Ministerstwo Zdrowia, wykonując upoważnienie zawarte w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (więcej…)

RPO: Brak rzetelnej informacji

RPO: Brak rzetelnej informacji rządu nt. A/H1N1

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata pt. „Czego uczy nas pandemia grypy?”, która – jak wyjaśnia Rzecznik – miała na celu przeciwstawienie się szeroko rozpowszechnianym dezinformacjom oraz wzmocnienie spójności przekazywanych społeczeństwu informacji w sprawach m.in. dotychczasowego przebiegu pandemii grypy A/H1N1v, znaczenia i strategii szczepień przeciwko wirusowi grypy H1N1v, dostępności szczepionek, zaopatrzenia w leki przeciwwirusowe i strategii ich stosowania. (więcej…)

Pacjent pyta… – Skierowanie

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:

  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • leczenia szpitalnego, (więcej…)

Co świadczeniodawca wiedzieć powinien? – Rejestracja

W punkcie rejestracji, poza możliwością zapisania się do lekarza, pacjent powinien uzyskać kompletną informację dotyczącą:

  • świadczeń dostępnych w placówce,
  • czasu oczekiwania,
  • form i terminów zapisu do lekarza,
  • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, (więcej…)