Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem. (więcej…)

Rzecznik Praw Pacjenta Centrali NFZ

Aleksandra Piątek

Rzecznik Praw Pacjenta Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Kontakt

tel. +48 (022) 572 61 55

rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl

Siedziba

ul. Koszykowa 78

00-671 Warszawa

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

źródło – Rzecznik Praw Pacjenta

Apel i karta praw dziecka

 

Prawa dzieckaWarto czasem spojrzeć na własne dziecko z jego punktu widzenia i pojmowania świata. Przypomnieć sobie również, że dziecko to też niezależny człowiek, posiadający swoje prawa. Dlatego przypominamy Apel Twojego Dziecka i Kartę Praw Dziecka. Dorośli – przeczytajcie, zapamiętajcie i STOSUJCIE!

(więcej…)

Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

USTAWA

z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne (więcej…)

Zadania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta

Zadania i Kompetencje

  1. Kontrola przestrzegania praw pacjenta.
  2. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjenta.
  3. Wskazanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta. (więcej…)

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

www.bpp.gov.pl

Kierujący Pracami Biura: Krystyna Barbara Kozłowska

adres: ul. Długa 38/40 Warszawa 00-238

tel./faks: (0-22) 635-75-78

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia:

0-800-190-590 (pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00)

Biuro czynne: pn. – pt. w godz. 8.15 – 16.15

Przyjmowanie petentów: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00

Prawnik biura przyjmuje: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00

źródło – Biuro Komunikacji Społecznej