Informacja dotycząca zlecania transportu sanitarnego

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że świadczeniodawca w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń (więcej…)

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem. (więcej…)

Transport sanitarny w POZ

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Transport sanitarny w POZ przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

  • gdy zachodzi konieczność podjęcia leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej leczącym, określone schorzenie (z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia),
  • dla zachowania ciągłości leczenia (gdy proces leczenia realizowany jest przez lekarza POZ). (więcej…)

Komunikat ministra w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich

Podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek wystosowała komunikat w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich. (więcej…)

Zaświadczenie

Nawet jeśli jesteś ubezpieczony w Narodowym Fundusz Zdrowia, to nie wszystkie usługi medyczne, w tym również zaświadczenia i orzeczenia o stanie zdrowia należą ci się bezpłatnie!!! W czerwcowym numerze informujemy, jakie świadczenia nie są finansowane ze środków publicznych i za które zaświadczenia będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. (więcej…)

Rzecznik Praw Pacjenta Centrali NFZ

Aleksandra Piątek

Rzecznik Praw Pacjenta Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Kontakt

tel. +48 (022) 572 61 55

rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl

Siedziba

ul. Koszykowa 78

00-671 Warszawa

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

źródło – Rzecznik Praw Pacjenta

Co świadczeniodawca wiedzieć powinien?

co_swiadczeniodawca_wiedziec_powinienŚwiadczeniodawca to podmiot udzielający świadczeń – gabinet, poradnia, przychodnia, szpital etc., mający umowę z NFZ.

Obowiązki świadczeniodawcy

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
  • Przestrzeganie praw pacjenta.
  • Osobiste wykonywanie świadczeń przez uprawnione osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje.
  • Udzielanie świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających określonym wymaganiom, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku. (więcej…)

Dokumentacja medyczna

dokumentacja_medycznaDokumentacja medyczna (kartoteka pacjenta) jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Każdy ZOZ ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta lub upoważnionym organom oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. (więcej…)

Leczenie szpitalne

Wybór szpitala

Pacjent ma prawo wyboru dowolnego szpitala, posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie całej Polski. Skierowanie do szpitala wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista działający na podstawie kontraktu z NFZ, a także lekarz przyjmujący w gabinecie prywatnym, który nie posiada umowy z Funduszem. Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie. (więcej…)

Zanim pójdziesz do lekarza rodzinnego

zanim_pojdziesz_do_lekarza

Wybierając się na wizytę do lekarza rodzinnego pamiętajmy, by zabrać ze sobą ważny dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

O tym, jakie kroki powinien przedsięwziąć pacjent udając się do lekarza POZ, przeczytacie Państwo w krótkim poradniku. Odpowiemy w nim na pytania: jakie informacje mogą być cenne dla Twojego lekarza; kiedy warto korzystać z badań profilaktycznych oraz ze szczepień; czy wszystkie leki kupowane bez recepty są bezpieczne dla Twojego zdrowia?

Sprawdź dowód ubezpieczenia.

Czy Twój dowód ubezpieczenia jest ważny? Zabieraj go na każdą wizytę, także wtedy, gdy idziesz do lekarza z dzieckiem. (więcej…)