RPO: Brak rzetelnej informacji

RPO: Brak rzetelnej informacji rządu nt. A/H1N1

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata pt. „Czego uczy nas pandemia grypy?”, która – jak wyjaśnia Rzecznik – miała na celu przeciwstawienie się szeroko rozpowszechnianym dezinformacjom oraz wzmocnienie spójności przekazywanych społeczeństwu informacji w sprawach m.in. dotychczasowego przebiegu pandemii grypy A/H1N1v, znaczenia i strategii szczepień przeciwko wirusowi grypy H1N1v, dostępności szczepionek, zaopatrzenia w leki przeciwwirusowe i strategii ich stosowania.

Ponadto uczestnicy rozmawiali o przygotowaniu logistycznym do leczenia chorych na grypę A/H1N1v i na powikłania pogrypowe: dostępności i jakości leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, o skuteczności nadzoru epidemiologicznego w Polsce, o efektywności działań oświatowo-zdrowotnych kierowanych do społeczeństwa (w tym zwłaszcza personelu i uczniów szkół), o znaczeniu współpracy międzysektorowej, o roli skoordynowanej współpracy w ramach Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia, o możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji epidemicznej oraz przygotowaniach na wypadek narastania zagrożeń, a także o wnioskach umożliwiających lepsze przygotowanie do sprostania podobnym wyzwaniom epidemiologicznym w przyszłości.

W debacie udział wzięli m.in. prof. dr hab. med. Janusz Szymborski (biomedyk i pediatra, były dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, Pełnomocnik RPO ds. rodziny), dr n. med. Marek Tomasz Szkoda (Zastępca Dyrektora Departamentu Przeciwepidemicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego), dr med. Jacek Mrukowicz (Zastępca Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Dyrektor Polskiego Instytutu EBM, redaktor naczelny „Medycyny Praktycznej-Pediatrii” i suplementów „Szczepienia”), dr hab med. Romuald Krajewski (członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej), Dariusz Majkowski (internista), Adam Bochenek (lekarz rodzinny), ks. Józef Jachimczak CM (Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia), Jerzy Owsiak (Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) oraz przedstawiciele Samorządu Studentów Zagranicznych Uniwersytetu Łódzkiego (którzy wystosowali pismo do Minister Zdrowia z prośbą o zakup szczepionek pandemicznych także dla studentów medycyny) i mediów. Zabrakło zaproszonych przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Pandemicznego (resort zdrowia reprezentował – bez prawa głosu – pracownik Biura Prasowego).

Zdaniem RPO Janusza Kochanowskiego, debata była pożyteczna, „bo padło na niej hasło, by pomimo bierności, a nawet obstrukcji rządu zorganizować społeczną kampanie informacyjną o grypie”. Przyznał, że wielkie wrażenie wywarły na nim słowa dr. Mrukowicza: „Trzeba będzie lat, by odbudować społeczne zaufanie do szczepionek”. Wpisanie się wypowiedzi kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w kampanię ruchów antyszczepionkowych skrytykowali zresztą niemal wszyscy uczestnicy debaty.

Zdaniem prof. Szymborskiego, w sprawie nowej grypy mamy do czynienia z dezinformacją i bagatelizowaniem problemu. Szymborski podkreślał, że 73 przypadki zmarłych w ciągu ostatniego miesiąca, u których potwierdzono A/H1N1, świadczą, że jest to choroba groźna. Zaznaczył, że 1/3 osób, które umierają to ludzie zdrowi, bez dodatkowych obciążeń medycznych.

Bochenek zacytował jeden z zapisów planu pandemicznego, który przewidywał cotygodniowe wystąpienia premiera i przedstawicieli rządu w mediach w celu informowania o walce z pandemią. Ze smutkiem podsumował, że Ministerstwo Zdrowia nie przestrzega wielu wcześniejszych ustaleń i zaleceń, choć jest zobligowane prawem do ich wdrażania.

Owsiak podkreślał, że w sprawie nowej grypy i szczepionek przeciwko niej, brakuje jasnego i wyczerpującego przekazu informacyjnego. – Na proste pytania do rządu, do Ministerstwa Zdrowia, pytania dotyczące naszych problemów, nie dostajemy żadnej odpowiedzi albo odpowiedź bez żadnych konkretów – dodał. Ze słów Owsiaka wynikało, że resort zdrowia traktuje go czasem jak wroga, a nie sprzymierzeńca.

– Zachowanie polskich władz w kwestii zagrożenia nową odmianą grypy A/H1N1 jest nieracjonalne – ocenił RPO. Uznał, że system rejestracji zachorowań na grypę jest w Polsce niewiarygodny. Dodał, że nie sporządzono planów rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz rachunku kosztów i strat z tym związanych. W jego ocenie rząd negował i zlekceważył zalecenia WHO i innych organizacji międzynarodowych.

– Wbrew medialnym uproszczeniom nie złożyłem doniesienia do prokuratury dlatego, że Minister Zdrowia „nie chce kupić szczepionek” – wyjaśnia Kochanowski. – Za rzecz nie do zaakceptowania uważam sytuację, gdy Pani Ewa Kopacz odmawia wyjaśnienia – nie mnie, lecz społeczeństwu – czy ma jakikolwiek plan walki z pandemią grypy, a jeśli tak, to jaki. Trudno bowiem zakładać, że takim programem może być ogólnikowy tekst z maja 2008 r., gdy o pandemii A/H1N1 nikomu się chyba jeszcze nie śniło.

W okresie od 8 do 15 grudnia zarejestrowano w Polsce ogółem 71 889 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 23,6 na 100 tys. ludności. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym (1-7 grudnia) odnotowano o 24 310 (tj. o 25%) mniej zachorowań i podejrzeń zachorowań oraz spadek zapadalności o 12,67.

W poprzednim tygodniu wzrost zapadalności zaobserwowano jedynie w województwie dolnośląskim (o 2,29). Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań była najwyższa (39 649) w grupie wiekowej 15-64 lat, natomiast zapadalność była największa (66,63) w grupie wiekowej 5-14 lat.

Od 8 do 15 grudnia z powodu grypy lub podejrzenia grypy do szpitala skierowano 1 090 osób (tydzień wcześniej 1 430). Odnotowano też 34 zgony z powodu grypy (w poprzednim tygodniu 15).

Od wykrycia pierwszego przypadku zachorowania na grypę wywołaną wirusem A(H1N1)v w Polsce (6 maja) do końca okresu sprawozdawczego (15 grudnia) zarejestrowano 97 zgonów u osób zakażonych wirusem grypy A(H1N1)v.

źródło: Kurier Elektroniczny Medycyny Praktycznej

Komentowanie zablokowane.

Komentowanie zablokowane.