Co świadczeniodawca wiedzieć powinien? – Rejestracja

W punkcie rejestracji, poza możliwością zapisania się do lekarza, pacjent powinien uzyskać kompletną informację dotyczącą:

 • świadczeń dostępnych w placówce,
 • czasu oczekiwania,
 • form i terminów zapisu do lekarza,
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia,
 • wyników badań niezbędnych podczas wizyty,
 • miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych (USG, RTG, badań laboratoryjnych lub innych),
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej,
 • organizacji pracy przychodni.

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • jeżeli placówka dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, również drogą elektroniczną.

Przy udzielaniu świadczeń nie obowiązuje rejonizacja. Podczas rejestracji pacjent powinien otrzymać informację o dacie i godzinie wizyty. Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się w godzinach pracy punktu rejestracji. Ustalanie przez świadczeniodawcę dni do zapisywania się jest niezgodne z prawem.

Przy zapisywaniu zgłaszających się pacjentów należy pamiętać, że:

 • świadczenia powinny być udzielane w możliwie najkrótszym terminie;
 • świadczeniodawca jest zobowiązany do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie.

Jeżeli wskazany termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy, pacjent powinien uzyskać informację o możliwości skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ.

Gdy pacjent jest objęty stałym leczeniem specjalistycznym, termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza. Pozwoli to na zachowanie ciągłości opieki medycznej. W przypadku nieobecności lekarza pacjenta powinien zostać poinformowany o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie. Informacja taka powinna zostać udostępniona w miejscu udzielania świadczeń oraz w siedzibie świadczeniodawcy.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, należy poinformować Pacjenta w każdy dostępny sposób (np. telefonicznie lub sms-em) o zmianie tego terminu.

Wykaz poradni przyjmujących chorych w ramach ubezpieczenia wraz z czasem oczekiwania dostępny jest na stronach internetowych oraz pod numerami informacyjnymi oddziałów wojewódzkich NFZ.

Komentowanie zablokowane.

Komentowanie zablokowane.