Medycyna sportowa dla dzieci i młodzieży

Medycyna sportowa dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia amatorsko uprawiających sport w kaliskich klubach i zamieszkałych w Kaliszu. Program profilaktyczny dla mieszkańców Kalisza finansowany przez Urząd Miejski w Kaliszu.

Na podstawie skierowania lekarza medycyny sportowej z Poradni Sportowo-Lekarskiej przy OSRiR w Kaliszu ul. Łódzka 29:
wykonywanie zaleconych badań diagnostycznych oraz konsultacji w poradniach:
– neurologicznej
– okulistycznej
– otolaryngologicznej
– kardiologicznej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
telefon: Centrala 0-62 765-12-51

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 11:00 i 11:30 – 14:15

Zakład Diagnostyki Obrazowej
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00

Poradnia Kardiologiczna
wtorki 15:00 – 16:00

Poradnia Neurologiczna
czwartki 14:35  15:35

Poradnia Okulistyczna
środy 14:30 – 16:00

Poradnia Otolaryngologiczna
środy 13:00 – 14:00

Komentowanie zablokowane.

Komentowanie zablokowane.