Komunikat ministra w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich

Podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek wystosowała komunikat w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

W związku z napływającymi do Ministerstwa sygnałami, pragnę zwrócić uwagę uczelni na prawidłowość stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich… (Dz. U. nr 120, poz. 767 z późn. zm.).

Badania lekarskie, mające na celu ocenę możliwości podjęcia kształcenia ze względu na stan zdrowia, odnoszą się do tych kierunków studiów, których program nauczania wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów. Badania profilaktyczne muszą być wykonywane przez lekarzy medycyny pracy, na podstawie skierowań wystawianych przez uczelnie. Skierowanie na badania profilaktyczne (wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem) powinno określać czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów lub studiów doktoranckich.

Jeśli kandydat na studia nie będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, nie znajduję podstaw, aby uczelnie wymagały przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania. Ponadto, stwierdzić należy, iż lekarze rodzinni – od których uczelnie najczęściej wymagają wystawiania zaświadczeń, bądź też stemplowania druków niezgodnych z cyt. rozporządzeniem – nie posiadają uprawnień do oceny możliwości kształcenia na danym kierunku studiów.

Przekazując powyższe – apeluję o właściwe stosowanie omawianego rozporządzenia podczas rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010 oraz podczas uchwalania przez senaty zasad rekrutacji na rok akademicki 2010/2011.

Źródło:
Podsekretarz Stanu MNiSW
Grażyna Prawelska-Skrzypek
9 lutego 2009 r.

Komentowanie zablokowane.

Komentowanie zablokowane.