Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

USTAWA

z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne (więcej…)

Zadania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta

Zadania i Kompetencje

  1. Kontrola przestrzegania praw pacjenta.
  2. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjenta.
  3. Wskazanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta. (więcej…)