Siła słabości

Patrzę z góry
Jak kołyszą się korony drzew,
Z wdziękiem poddając się wiatru porywom.
Pamiętam
Łany zbóż falujące ulegle, pokornie. (więcej…)