Wypisać receptę nie widząc pacjenta..

Kiedy lekarz może wypisać receptę nie widząc pacjenta?

Wypisywanie recepty bez kontaktu z pacjentem w gabinecie lekarskim oraz proste medyczne porady udzielane przez telefon to rzeczywistość. Lekarze rodzinni chcieliby jednak, żeby ten rodzaj świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, został uregulowany prawnie, na wzór „porady recepturowej” w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. (więcej…)

PESEL na każdej stronie dokumentacji medycznej

Ministerstwo Zdrowia, wykonując upoważnienie zawarte w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (więcej…)

RPO: Brak rzetelnej informacji

RPO: Brak rzetelnej informacji rządu nt. A/H1N1

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata pt. „Czego uczy nas pandemia grypy?”, która – jak wyjaśnia Rzecznik – miała na celu przeciwstawienie się szeroko rozpowszechnianym dezinformacjom oraz wzmocnienie spójności przekazywanych społeczeństwu informacji w sprawach m.in. dotychczasowego przebiegu pandemii grypy A/H1N1v, znaczenia i strategii szczepień przeciwko wirusowi grypy H1N1v, dostępności szczepionek, zaopatrzenia w leki przeciwwirusowe i strategii ich stosowania. (więcej…)