Dlaczego nie chcecie być razem?

Ludzie, dlaczego nie chcecie
ze sobą rozmawiać?
Dlaczego się zamykacie
we własnych kokonach?
Dlaczego me listy zostają
wciąż bez odpowiedzi, (więcej…)