Refleksje przy wigilijnym opłatku

Moi drodzy, jesteśmy już naprawdę starzy,
Ale w sercach nosimy obraz tamtych Gwiazdek,
Kiedy były to Święta kilku krótkich,
Mroźnych dni zimowych.
Biedne, skromne, a przecież piękne i wspaniałe, (więcej…)