Tak bardzo bym chciała

Tak bardzo bym chciała
ze światem się przyjaźnić.
Z każdym wymienić uśmiech,
wesołe, ciepłe słowo.
Rozdawać pełna garścią (więcej…)