Sterniku arki Noego!

Moi goście z balkonu:

wróblu pospolity,
wróblu rozczochrany,
wróblu ulizany,
wróblu nastroszony,
wróblu bardzo ważny,
wróblu rozćwierkany (więcej…)