Transport sanitarny w POZ

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Transport sanitarny w POZ przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

  • gdy zachodzi konieczność podjęcia leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej leczącym, określone schorzenie (z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia),
  • dla zachowania ciągłości leczenia (gdy proces leczenia realizowany jest przez lekarza POZ). (więcej…)