Schizofrenia

Termin „schizofrenia” obejmuje wiele zespołów chorobowych o niejednolitych czynnikach etiologicznych, charakteryzujących się zaburzeniami procesów myślenia, reakcji emocjonalnych i zachowania. Częste są urojenia i omamy. Przebieg jest zwykle przewlekły. Zaniechanie leczenia daje efekt schizofrenicznego stanu ubytkowego,(schizofrenię rezydualną), czyli znamienny defekt psychiczny, społeczny i zawodowy. (więcej…)

Co to jest konflikt serologiczny?

Konflikt serologiczny to następstwo obecności w surowicy krwi matki przeciwciał odpornościowych przeciw antygenom krwinkowym płodu, powodujące uszkodzenie płodu.

Powstanie nowego organizmu zapoczątkowuje zapłodnienie, czyli połączenie dwóch gamet – męskiej i żeńskiej. Każda z komórek wnosi swój materiał genetyczny. Genotyp płodu odmienny od macierzystych, jest niejako ich wypadkową. Na podstawie zapisu genetycznego na powierzchni komórek powstają pewne struktury warunkujące swoistość – czyli typowość dla danego organizmu, dla narządu, dla tkanki, gatunku itd. Ten fragment komórki w wyniku kontaktu z innymi organizmami jest w stanie wyzwolić w nim wytwarzanie przeciwciał lub komórek odpornościowych, mających za zadanie unieszkodliwienie intruza. (więcej…)