Przesilenie wiosenne

 

wiosenne_przesileniePolska leży na półkuli północnej, w większości w obszarze pasa Nizin Europejskich, w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. Brak barier orograficznych ( gór) o przebiegu południkowym umożliwia napływ na obszar Polski zarówno mas powietrza o charakterze kontynentalnym ( znad wielkiego obszaru kontynentu azjatyckiego) jak i mas powietrza o cechach morskich znad Oceanu Atlantyckiego, którego oddziaływania na stosunki klimatyczne spotęgowane jest ciepłym Prądem Południowoatlantyckim. Napływ mas powietrza o określonych właściwościach termiczno-wilgotnych uzależniony jest od układu ciśnień. Głównymi ośrodkami barycznymi, kształtującymi pogodę w Europie – a tym samym w Polsce są Niż Islandzki (aktywny zimą) oraz Wyż Azorski (latem). Spadek lub wzrost ciśnienia atmosferycznego o 8 do 9 hPa w ciągu jednego dnia lub jednej nocy jest zjawiskiem bardzo częstym. Duża różnorodność mas powietrza napływających nad obszar Polski powoduje częste zmiany pogody. Jest to typowa cecha naszego klimatu. (więcej…)