Uzależnienia od leków uspokajających lub nasennych

Ostatnie 30-lecie w naszym kraju to okres burzliwych przemian polityczno-społecznych. Zmiany te wywarły ogromny wpływ na większość Polaków. Pozytywnie wpłynęły na rozwój nauki i techniki, umożliwiły szerszy kontakt ze światem, z innymi kulturami, ze świeżą myślą naukowo-techniczną. Jednak na jednostkę ich wpływ okazał się w wielu przypadkach negatywny. Gwałtowne przyspieszenie tempa życia, nagła zmiana jego stylu, nowa wizja człowieka – ekspansywnego, samodzielnego, zaradnego, której trzeba sprostać sprawia, że żyjemy na pograniczu naszych możliwości psychicznych i fizycznych. W gabinetach lekarzy rodzinnych nieustająco wzrasta liczba pacjentów z zespołami depresyjnymi, lękowymi, z zaburzeniami adaptacji i osobowości czy też z chorobami psychosomatycznymi. Znamiennie nasila się wśród tych osób spożycie napojów alkoholowych, palenie tytoniu oraz przyjmowanie leków przeciwlękowych i nasennych. (więcej…)